פרויקטים

מערכות חיטוי אוויר
מערכות לחיטוי אוויר ומניעת זיהומים במחלקות מיוחדות
מערכות ומכשור UVC נייד
מערכות חיטוי אוויר
מערכות UVC לשיפור איכות האוויר
מערכות UV לשיפור איכות האוויר מיון מחלקת ילדים
שרותי שיפור איכות האוויר ונטרול ריחות זרים
חיטוי חדרים במערכות UVC רובוטיות
מערכות לחיטוי אוויר ונטרול ריחות
מערכות חיטוי אוויר
מערכות לחיטוי אוויר
מערכות UV לחיסול ביופילם
יחידות טיהור סינון אוויר UVC/HEPA במחלקות מיוחדות
מערכות חיטוי אוויר
מערכות חיטוי אוויר
מערכת אוטונומית לשיפור איכות האוויר ונטרול ריחות זרים
מערכות לחיטוי אוויר
מערכות לחיטוי אוויר
פיתוח ציוד למעבדות מחקר

מרכז רפואי רמת אביב

מערכות חיטוי אוויר ונטרול ריחות
מערכות חיטוי אוויר
מכשור למניעת זיהומים עוברי מגע
מערכות לסיחרור אוויר
ציוד לחיטוי אוויר ומניעת זיהומים עוברי מגע
מערכות לחיטוי אוויר
מערכת אוטונומית לשיפור איכות האוויר ונטרול ריחות זרים

קניון רמת אביב

מערכות לחיטוי אוויר ונטרול ריחות
מערכות לחיטוי אוויר
מערכות לחיטוי אוויר
מערכות לחיטוי אוויר
מערכות לחיטוי אוויר
מערכות לחיטוי אוויר
מערכות לחיטוי אוויר
מערכות לחיטוי אוויר